Sklep internetowy: +48 797 329 780

Sklep stacjonarny: +48 (32) 25 36 490

Darmowa dostawa kurierem lub do paczkomatów

Koszyk  ( )

Darmowa dostawa kurierem lub do paczkomatów

zamknij

Pomoc w zakupach: +48 797-329-780 lub (32) 253 64 90 (pn.–pt. 10:00–17:00)

Pytania o produkty Burton: +48 797-329-780 lub (32) 253 64 90 (pn.–pt. 10:00–17:00)

zamknij

<div class="info-wrapper complaint">
<div class="info-padding">
<h2>ZWROTY</h2>
<ol class="complaint-list">
<li>Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
podania przyczyny, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania
tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres info@kosmossklep.pl bądź też
listownie na adres:<br>
<br>
Lesław Kindrat Przedsiębiorstwo Handlowe Kosmos ul. Odległa 6, 41-500 Chorzów
</li>
<li>W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich
zobowiązań. To, co strony świadczyły,
ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później
niż
w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to
konsument poniósł.
</li>
<li>Zaleca się aby Klient dołączył dowód zakupu Towaru oraz skorzystał z formularza dostępnego na stronie
internetowej Sprzedawcy. Załączenie dowodu
zakupu i uzupełnienie formularza przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
</li>
<li>Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.</li>
<li>Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
<ol class="complaint-list-second">
<li>dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych
po usunięciu przez konsumenta ich
oryginalnego opakowania;
</li>
<li>umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na
rynku finansowym;
</li>
<li>świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub
ściśle związanych z jego osobą;
</li>
<li>świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega
szybkiemu zepsuciu;
</li>
<li>dostarczania prasy;</li>
<li>usług w zakresie gier hazardowych.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p class="complaint-form"><b>Formularz prosimy pobrać stąd wydrukować i wypełnić.</b></p>

<h2>WYMIANA</h2>
<ol class="complaint-list">
<li>Chęć wymiany należy zgłosić do 10 dni (wypełnić i wysłać drogą elektroniczną formularz wymiany),
natomiast produkt należy odesłać do 14 dni od
otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany (w przypadku
otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem
zastosowanie ma procedura reklamacji!).
</li>
<li>Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub usługą “e-przesyłka”. Przesyłka powinna być wysłana
jako paczka za pośrednictwem Poczty
Polskiej.
</li>
<li>Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.</li>
<li>Produkty powinno być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone (pudełko proszę zapakować w papier a
dopiero następnie skleić taśmą).
Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających
poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania
się z
przedmiotem).
</li>
<li>Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.</li>
<li>Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych bez uprzedniej konsultacji, czyli wypełnienia i wysłania formularza
online.
</li>
</ol>
<p class="complaint-form"><b>Formularz prosimy pobrać stąd wydrukować i wypełnić.</b></p>

<h2>REKLAMACJE</h2>
<ol class="complaint-list">
<li>W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za
niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia
Dostawy. Klient obowiązany jest do
zawiadomienia
Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej
niezgodności.
</li>
<li>Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i
powiadomi go o sposobie dalszego
postępowania.
</li>
<li>W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o uzupełnienie
formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie
internetowej Sprzedawcy lub przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.
</li>
<li>W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z
umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez
naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności
Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta,
obniży
cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt
w ciągu 14 (czternaście) dni.
</li>
<li>W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 §
1
Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
</li>
<li>W przypadku Towaru objętego gwarancją producenta lub importera, Klient może reklamować produkt
posiadający wady:
<ol class="complaint-list-second">
<li>korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient według swego wyboru może
zgłosić się bezpośrednio do serwisu
gwarancyjnego albo do Sprzedawcy, który przekaże Towar wraz z reklamacją Klienta producentowi.
Zaleca się aby Klient przed rozpoczęciem
procedury reklamacyjnej skontaktował się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: info@kosmossklep.pl i
wskazał numer zamówienia oraz podał
informacje
dotyczące wady i okoliczności jej wystąpienia. W takiej sytuacji Sprzedawca udzieli Klientowi
wszelkich informacji niezbędnych w
przedmiocie
dalszego postępowania. Zaleca się aby Klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z
gwarancji dołączył dowód zakupu Towaru
oraz
skorzystał z formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Załączenie dowodu zakupu
i uzupełnienie formularza przyśpieszy i
usprawni procedurę reklamacyjną.
</li>
<li>korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego wobec
Sprzedawcy
w związku z niezgodnością Towaru z umową.
</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p class="complaint-form"><b>Formularz prosimy pobrać stąd wydrukować i wypełnić.</b></p>
</div>
</div>